Előterjesztések
 
  
2017.06.28.
 
1.
Beszámoló lejárt idejű határozatokról és a polgármester átruházott határkörben hozott döntéseiről
2.
Tájékoztató a házi segítségnyújtás 2016. évi tevékenységéről
3.
Beszámoló a 2016. évi védőnői munkáról
4.
Beszámoló a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi Tevékenységéről
5.
Beszámoló a tanyagondnok 2016. évi tevékenységéről
6.
Beszámoló a 2016. évi adóztatási tevékenységről
7.
A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának elfogadása
8.
A Fácánkert Község Önkormányzat Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatának elfogadása
9.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalása
10.
A falut érintő egyéb kérdések megtárgyalása
Egyebek:
 
1.