Előterjesztések
 
  
2016.10.26.
 
1.
Beszámoló lejárt idejű határozatokról és a polgármester átruházott határkörben hozott döntéseiről
2.
Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretein belül benyújtandó pályázatokról, a pályázatok benyújtásának támogatása (VP 6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartsához szükséges erő és munkagépek beszerzése, VP 6-7.2.1-7.4.1.3-16 Piac, konyha tervezet)
3.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 17/2007. (XII.07.) rendelet hatályon kívül helyezése, új hulladékgazdálkodási rendelet megalkotása
4.
Beszámoló a Fácánkert 80, a fácánkerti óvoda 60 éves ünnepi rendezvényről
5.
Tájékoztató a Tolna Víz és Csatornamű Kft. osztalékfizetéséről
6.
Tájékoztatás az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítása tárgyú rendelet megalkotására kötelező törvényességi felhívásról
7.
Tájékoztatás háziorvosi címzetes cím adományozásának lehetőségérő
8.
A falut érintő egyéb kérdések
Egyebek:
 
1.