Előterjesztések
 
  
2016.02.11.
 
1.
Beszámoló lejárt idejű határozatokról és a polgármester átruházott határkörben hozott döntéseiről
2.
Fácánkert Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése – rendeletalkotás, A 2016. évi költségvetést megalapozó döntések
3.
A köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól szóló 15/2013 (XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
4.
Fácánkert Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása
5.
A helyi civil szervezetek beszámolója a működési támogatás elszámolásáról, döntés az új civil pályázat kiírásáról
6.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán nyert községháza felújítás kivitelezőinek kiválasztása
7.
Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesüléséről
8.
9.
10.1