Előterjesztések
 
  
2015.02.12.
 
1.a
1.
Fácánkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése – rendeletalkotás;
A 2015. évi költségvetést megalapozó döntések
2.
A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 
3.
Javaslat az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
4.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
5.
A helyi civil szervezetek beszámolója a működési támogatás elszámolásáról
6.
Belső ellenőrzések vizsgálati jelentései, intézkedési terv elfogadása
7.
Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás megszüntetése
8.
Közcélú ivóvízellátó, valamint a szennyvízelvezető rendszer bérleti-üzemeltetési szerződésének módosítása
9.
Döntés értéktár bizottság létrehozásáról
10.
A Fácánkert Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Egyebek:
 
1.