Előterjesztések
 
  
2014.07.02.
 
1.
Az egészségügyi alapellátás helyzetének értékelése
2.
Anya- és csecsemővédelem helyzete – beszámoló a védőnői szolgálat működéséről
3.
Beszámoló a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda 2013/2014. nevelési évi tevékenységéről
4.
Tájékoztató a szociális törvény alapján nyújtott ellátásokról
5.
Beszámoló a helyi adóztatásról
6.
Önkormányzati alapítású gazdasági társaság – Tolna Víz- és Csatornamű Kft. 2013.
7.
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda alapító okiratának módosítása
8.
A Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
9.
Megállapodás a központi ügyeleti szolgálat működéséről
10.
Közmeghallgatás kitűzése - különös tekintettel a falugondnoki pályázati eljárásra
11.
A Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási, Gyermekjóléti és Helyettes
Egyebek:
 
1.