Előterjesztések
 
  
2014.04.30.
 
1.
Beszámoló a Rendőrség 2013. évi munkájáról
2.
Tolnai Családsegítő Központ 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
3.
A helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
4.
A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
5.
A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
 
6.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása
 
7.
Ellenőrzési jelentés
8.
9.
Megyei kitüntető díjak
10.
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás – Társulási Megállapodás 3. sz. módosítása
11.
A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
12.
13.
Egyebek:
 
1.