Előterjesztések
 
  
2013.02.14.
 
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről, Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2.
Fácánkert Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
3.
Szerződés szociális étkeztetés keretében történő élelmiszervásárlásra
4.
A szociális ellátásokról szóló 8/2011. (IV. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítása
5.
Helyi civil szervezetek 2012. évi támogatásának elszámolása
6.
Pályázat kiírása a helyi civil szervezetek 2013. évi támogatására
7.
Az önkormányzat által támogatott rendezvények 2013. évben
8.
Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási terv
9.
Az önkormányzat alkalmazottainak cafetéria - juttatása
10.
Fácánkert Község polgármesterének cafetéria-juttatása
11.
Törvényességi felhívás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18 /2007. (XII.7.) számú önkormányzati rendeletre
12.
13.
Egyebek:
 
1.
2.
3.
4.