Előterjesztések
 
  
2012. február 09.
 
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2.
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (IV. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítása
3.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18 /2007. (XII.7.) számú önkormányzati rendelet módosítása
4.
Helyi civil szervezetek 2011. évi támogatásának elszámolása
5.
A civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat módosítása
6.
7.
8.
Közfoglalkoztatási terv
9.
Dunaszentgyörgy és Fácánkert Község Önkormányzatának támogatási megállapodása
10.
11.
12.
13.
Helyi vérvétel támogatása
14.
15.
16.
Tájékoztatás a fácánkertpusztai ivóvíz-ellátásról
17.a
17.b
18.
19.
Egyebek:
 
1.