Előterjesztések
 
  
2009. február 12.
 
   
1. Lejárt határidejű határozatok
2. Szoc. étkezés téritési dij 2009.
Szoc. étkezés kalkuláció 2009.
3. KIHOP pálázat
4. Civil szervezetek elszámolásának előterjesztése
Tájékoztatás a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényről
Civil pályázati kiírás 2009
5. Közfoglalkoztatási terv 2009
6. Polgármester illetménye
7. Társult Iskola 2009. évi ktgvetése
8. Ifjúsági referens foglakoztatásáról megállapodás
10. Térségfi hulladéklerakó
Társulási megállapodás
Tájékoztató- regionális hulladék
11. Megállapodás üzemeltetési szerződés felmondására
Megállapodás víz I. változat
Megállapodás szennyvíz I. változat
Megállapodás víz II. változat
Megállapodás szennyvíz II. változat
12. 2009. évi költségvetés előterjesztése
    2009.évi költségvetési rendelet
2009. évi költségvetési táblák
13. Közalapítvány kuratóriumi tagválasztás
14a. Rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztathatóságának vizsgálata
14b. Rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztathatóságának vizsgálata
15. Szabályzat a civil szervezetek támogatásáról
16. Körjegyző teljesítmény értékelése
  Alisca Terra Kft. kölcsönszerződés
  Tolnai Családsegítő Központ költségvetése előterjesztés
    Tolnai Családsegítő Központ költségvetése- rendelet
    Tolnai Családsegítő Központ költsv- táblák
    Tolnai Családsegítő Központ költsv. - 37 b táblák 2009.
    Tolnai Családsegítő Központköltsv. - 37 c táblák 2009 2
    Tolnai Családsegítő Központ költsv. - Cimrend 12. sz. melléklet
    Tolnai Családsegítő Központ könyvelés