TELEPÜLÉS
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA, SZABADIDŐ

EFOP-1.3.5-16-2016-00455 Társadalmi szerepvállalás és közösségfejlesztés - Generációk együttműködésben (GenerCoop)
     

E vidék ősidők óta lakott volt. Első felvirágzását a római korban élte, azonban a honfoglalás után sem szűnt meg az élet. A középkorban valószínűleg az Ostffy család birtokolta.

A török időkben a hely elnéptelenedett, de területe a 17. század közepén (I. Pál Bornemissza Erzsébettel kötött házassága révén) gróf Tolnai Festetich család birtokába került.

Az egykori Fácánkert-puszta a grófi kastély köré települt, melyet 1904-1907 között építtetett Festetich gróf. Tőle vásárolta meg a hőgyészi zsidó kereskedő Kunffy család. Főként ipari növényeket termeltek a birtokon erre alapozták a szeszgyártást.

Simon major nevét hajdani birtokosáról Sina Simonról nyerte. A 19. század végi fellendülést a majorok megsokasodása jelzi (Simon-, Vadász-, Julia-, Emma-, (Iphi)Genia-, Felső-, Közép-, Kajmád puszta) Az 1920-as években a földterületnek több mint fele 3 család (Kunffy, Illés, Balogh) kezében összpontosult.

Hajdan gazdag állat és növény világ népesítette be a vidéket. Tölgyes szilfás, vadkörtés, bozótos ligeterdők uralták a tájat, amelyeket apró vadak és ragadozók (Róka-völgy, Farkas-sziget), madarak (Csirip-dülő) népesítették be, de a vadászok legkiváltképp a fácánok sokasága miatt kedvelték. 1910 körül lóvontatású iparvágányok hálózták be a területtet, 1920-ig gőzmalom is működött, melynek nyoma mára már nem látható.

A mai néven jegyzett Fácánkert 1936. október 1-jén Simonmajor és Fácánkert-puszta egyesítésével jött létre.

1968-ig mint önálló település létezett, 1969-től kezdve a rendszerváltásig közigazgatásilag Tolnához tartozott.

A rendszerváltást követően a helyi képviselő-testület első intézkedései közé tartozott, hogy az addig Tolnára járó felső tagozatos általános iskolásokat hazahozta, s 1992 szeptember 1-jétől újraindult a 8 osztályos általános iskola, valamint az óvodások részére egy új óvoda épület került felépítésre. 2000. március 30-án körjegyzőség jött létre Sióagárd községgel, a hivatali munka hatékonysága érdekében.

A település ma 3 településrészből áll Fácánkert - Fácánkert-puszta – Öregfalu

A lakosság száma 2007. január 1-jei állapot szerint 733 fő.

A település Tolna megyében, a megyeszékhelytől Szekszárdtól északra 16 km-re, Tolnától 5 km-re található. A falut átszeli a Budapest-Baja vasútvonal.

Közúton a 6-os számú főközlekedési útról lehet elérni.

Szomszédos települések:

Szedres, Tengelic, Tolna, Sióagárd