TELEPÜLÉS
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA, SZABADIDŐ

    

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása Fácánkert településen:

Szerda 8:00-10:00 óráig a Polgármesteri Hivatal épületében

Telefonszám: 74/440-130

E-mail cím: gyjk.tolna@gmail.com

Sürgős esetben Tolnán is felkeresheti intézményünket.

Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 96.

Tel.: 443-825, 445-851, 540-711 Fax: 443-825

    


   

Ellátási terület: Tolna Járás területe

  

A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai:

  

 • Kapcsolattartási ügyelet, konfliktuskezelés, mediáció
 • Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat Tel.: 06 30556 0629
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Jogi tájékoztatásnyújtás
 • Családterápia, családkonzultáció
 • Kórházi szociális munka
 • Utcai lakótelepi szociális munka
 • Közreműködés hatósági intézkedésben
 • Jelzőrendszer működtetése
 • Kríziskezelés
 • Esetmenedzselés - koordináció

  

Szakmai vezető: Székelyi Anikó
Tel.: 74/445 851
e-mail cím:gyjk.tolna@gmail.com

Esetmenedzserek/tanácsadók:

   

 • Nyul Annamária
 • Hehl Tibor
 • Horváthné Varga Andrea

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Ellátási terület: Tolna, Bogyiszló, Fadd, Fácánkert
Családsegítők:
- Poroszkai Dóra (Tolna)
- Knisz Zsuzsanna (Tolna, Fadd)
- Csepeli Attila (Tolna, Fácánkert, Fadd)
- Szőnyiné Madarász Erika (Tolna, Bogyiszló)

Ügyfélfogadás rendje:
- Bogyiszló - hétfő, péntek 8.00-12.00
- Fácánkert - szerda 8.00-10.00
- Fadd - hétfő, szerda, péntek 8.00-12.00

A Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás a településen élő valamennyi gyermekre, és családra kiterjed. A szolgálat és a központ munkájáról szórólapokon, honlapon és az észlelő- jelzőrendszeren keresztül folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. A helyi média (tv, rádió, újság) rendszeresen tudósít a rendezvényeinkről.

A családsegítők és az esetmenedzserek munkájuk során kapcsolatot alakítottak ki a családi napközik, az óvodák, az iskolák pedagógusaival, gyermekvédelmi felelőseivel, az önkormányzati hivatal, a járási hivatal, a Nevelési Tanácsadó, a gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársaival, védőnői szolgálattal, rendőrség munkatársaival, pártfogó felügyelői szolgálattal, háziorvosokkal, Civil szervezetekkel, egyházakkal. Jellemző kapcsolattartási mód a közös esetmegbeszélések, szakmaközi megbeszélések, információ- csere, adományok közvetítése. A Családsegítő Központ munkája során együttműködik több civil szervezettel, alapítvánnyal, közalapítvánnyal, egyesülettel pl: Tolnai Háló Közalapítvánnyal, Tolnai Katolikus Karitász Csoporttal, Nagycsaládosok Egyesületével, Vöröskereszttel, Zafír Alapítvánnyal.

A Tolnai Háló Közalapítvány programokkal rendszeresen segíti a Családsegítő Központ prevenciós és adományozó munkáját.

A Család- és Gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében támogatásokról és ellátásokról felvilágosítást nyújt a klienseknek. Segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézésében is. Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében családsegítő együttműködik az ellátási területen működő szolgáltatókkal. A szociális segítő munka célja a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, a családban nevelkedő gyermekek gondozásának, ellátásának megszervezése, esetkezelésben közreműködő szakemberek bevonásával, koordinálásával.